VI Niedziela Wielkanocy – 26.05. 2019 r.

  1. We wtorek modlitwa Słowem Bożym lectio divina o godz. 18.45. 
  2. W środę Katecheza dla dorosłych na temat VI przykazania Dekalogu. Podejmiemy temat wielkiego daru jakim jest seksualność człowieka i naszej odpowiedzialności za ten dar.
  3. W środę 29 maja wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. 
  4. W piątek 31 maja święto Nawiedzenia NMP. Zakończenie nabożeństw majowych.
  5. W sobotę 1 czerwca wspomnienie św. Justyna, męczennika. Rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będą one odprawiane w naszym kościele codziennie o godz. 17.30, a w środy połączone z Nowenną do MBS, także o 17.30.
  6. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo do Niepokalanego Poczęcia NMP po Mszy świętej o godz. 7.00, a odwiedziny chorych w domach od godz. 9.30. 
  7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Przedstawiciele Rady Parafialnej z małej parafii Łazy – Moszczany będą kwestować przed kościołem na rzecz budowy swojej świątyni parafialnej

 

Matka to najpiękniejsze słowo świata

Nasza rodzicielka

Dzień Matki to szczególny czas, gdy serce dziecka kieruje się ku swojej Matce. Na różne sposoby wyrażamy miłość, wdzięczność, pamięć naszym matkom. Ułożono tyle wierszy, pieśni, aby choć w części oddać uczucia, które żywią dzieci. Matki są godne tych uczuć, nie tylko jeden dzień w roku, ale ten właśnie jeden dzień przypomina, mobilizuje, inspiruje do szukania sposobów do wyrażenia naszych uczuć wobec mamy, przez maluchy wykonujące „laurki” aż po starszych dających swoją obecność, prezenty, modlitwę.

Ta niepowtarzalna relacja dziecko – matka powstaje przez zrodzenie w bólu, smutku i lęku wynikającego z troski, przeradzającego się w radość, że narodził się człowiek, o czym przypomina Jezus.

Duchowa matka

Kiedy myślę o Dniu Matki, o mojej mamie, marzy mi się, aby w naszej parafii był taki Dzień Matki, patronki parafii, NMP z La Salette. Wszystko co napisałem powyżej odnosi się przecież i do Niej. Pod krzyżem zrodziła nas w bólu jako swoje dzieci przyjmując testament Jezusa. Jest Matką Chrystusa, założonego przez Niego Kościoła, jest Matką naszej parafii. Czy nie należy Jej się specjalny dzień? Od początku mojej obecności w parafii, próbuję nieśmiało, nieudolnie i nieskutecznie uczynić 19. dzień miesiąca Dniem Matki naszej Patronki. Po co? Śp. Pan Stanisław Michalski, wieloletni przewodniczący Rady Parafialnej wspominał ostatnią wizytację biskupią w parafii Ks. Bpa Grzegorza Rysia, który patrząc na wielość wspólnot i grup parafialnych postawił pytanie: „A kiedy te wszystkie wspólnoty gromadzą się razem na Eucharystii”? Jaki dzień będzie najodpowiedniejszy, aby zgromadzić się razem wokół matki, jak nie dzień wspominający Jej objawienie w La Salette?

Moje marzenia

Franciszkowe wezwanie do kapłanów, aby mieli marzenia, pozwala mi wyrazić niektóre pragnienia, które nie muszą wcale pozostać na poziomie marzeń. Każdego 19. dnia miesiąca rodzinne spotkanie wokół Matki, trwające 2 – 3 godziny, aby Jej posłuchać wnikając w treść Orędzia z La Salette, uczestniczyć z Nią w Łamaniu Chleba – Eucharystii, tak jak czynili to apostołowie w Wieczerniku, trwać na modlitwie wraz z Kościołem. Trudno programować spotkanie dzieci u Matki, spontaniczność dzieci wykreuje atmosferę spotkania. Chodzi przecież o zgodę na spotkanie i termin, a także o solidność i wytrwałość. Spraw i tematów nie braknie. Chodzi o zaangażowanie wielu. Gdy poczujemy taką potrzebę, to powinniśmy się zgromadzić w liczbie o jakiej mówią Dzieje Apostolskie czyli około 150 osób. Wtedy łatwiej jest podejmować wspólną formację, zapraszać gości podejmujących ważne tematy. Zbliżający się czas wakacyjny daje nam sposobność do przemyślenia i uskutecznienia tych marzeń po wakacjach.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz