OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V Niedziela zwykła – 10.02.2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

   V Niedziela zwykła – 10.02.2019 r.   

 

  1. W poniedziałek 11 lutego wspomnienie NMP z Lourdes. Obchodzimy XXVII Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy chorych oraz osoby opiekujące się chorymi na Mszę św. o godz. 9.00, a następnie do modlitwy nad chorymi.

 

  1. Klub Seniora zaprasza wszystkich zainteresowanych  w poniedziałek, 11 lutego, o godz. 16-ej, do Sali Jana Pawła II na kolejne spotkanie z cyklu Miejsca święte i nieświęte. W tym i w przyszłym miesiącu zwiedzamy Portugalię. Rozpoczniemy od Lizbony, a potem odwiedzimy ważne dla każdego chrześcijanina miejsca – Fatimę i Santiago de Compostella. Po drodze wstąpimy jeszcze do kilku innych ciekawych miejscowości.

 

  1. Spotkanie Służby Liturgicznej (dorosłych czytających Słowo Boże i posługujących przy ołtarzu) w poniedziałek o godz. 18.45.

 

  1. We wtorek o godz. 10.00 wspólnota Matulanki zaprasza zainteresowane mamy na spotkanie z Położną. Także we wtorek Modlitwa Słowem Bożym lectio divina o godz. 18.45.

 

  1. W środę o godz. 19.00 zapraszamy na katechezę dla dorosłych w oparciu o KKK, na temat rodzajów grzechów i darmowego zbawienia.

 

  1. W czwartek 14 lutego święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy.

 

  1. Zapraszamy na katechezy Drogi neokatechumenalnej, które są głoszone w kaplicy, w poniedziałki i czwartki o godz. 19.00.

 

  1. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zbiórka na potrzeby inwestycyjne parafii. Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone w miesiącu styczniu w kościele i przekazane na konto bankowe parafii w kwocie 6715 zł. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

 

Nasza parafia w zwierciadle wspólnoty jerozolimskiej

Dzieje Apostolskie szeroko i dogłębnie ukazują pierwszą parafię – wspólnotę uczniów idących za Jezusem Chrystusem. Pierwsza parafia w Jerozolimie, będąca wzorcem każdej wspólnoty kościelnej, troszczy się o wysoką jakość życia ewangelicznego. Święty Łukasz pisze, że ma ona jedno serce, jednego ducha, odznacza się wielką solidarnością i miłością. Ta wspólnota z bólem jednak odkrywa, że oddala się od ideałów, którymi pragnie żyć. Duch Ananiasza i Safiry pokazuje egoizm i dwulicowość. We wspólnocie pojawia się szemranie, poczucie niesprawiedliwości, zazdrość. Powstają kontrowersje w odniesieniu do spraw doktrynalnych, różnic charakterów. To, co charakteryzuje wspólnotę jerozolimską, to zapał ewangelizacyjny, pragnienie głoszenia Ewangelii poganom. W lustrze pierwotnej wspólnoty Kościoła możemy spojrzeć na naszą wspólnotę parafialną.

Trwali oni jednomyślnie na Łamaniu Chleba – Eucharystii

To co najbardziej jednoczy naszą wspólnotę parafialną liczącą ok. 6 tysięcy mieszkańców to niedzielną Msza święta, w której uczestniczy ok. 1600 osób (dane z października 2018). Ponad 60 procent uczestników niedzielnej Eucharystii przyjmuje Komunię świętą. Na terenie parafii znajduje się 2500 mieszkań. W czasie odwiedzin duszpasterskich połowa z nich była zamknięta na kontakt z parafią. W 2018 roku do naszej wspólnoty przez chrzest święty weszło 54 dzieci, w tym samym czasie ze wspólnoty do Domu Ojca odeszło 48 osób. Do I Komunii świętej przystąpiło 99 dzieci. Sakrament bierzmowania przyjęło 23 osoby. Sakrament małżeństwa zawarło 6 par, natomiast zapowiedzi przedślubne wygłoszono dla 27 par. Z comiesięcznej posługi sakramentalnej korzysta ponad 20 chorych, a pięciu z niedzielnej Komunii świętej roznoszonej przez szafarzy.

Trwali na modlitwie

Nasza parafia stwarza możliwości wspólnotowej modlitwy podczas różnorodnych nabożeństw związanych z rokiem liturgicznym, a także nadzwyczajnych. Miejscem nieustannej modlitwy są wspólnoty modlitewne (Żywy Różaniec, Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, Margaretka, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Neokatechumenat, Kręgi Domowego Kościoła, Wspólnota Modlitwy Słowem Bożym „Lectio Divina”). W nich dokonuje się formacja do modlitwy oraz modlitwa w rytmie codziennym, tygodniowym, miesięcznym. Możemy uczestniczyć w modlitwie liturgicznej Jutrzni i Nieszporów, w celebracjach Słowa Bożego i pokuty. Codzienna i październikowa modlitwa różańcowa, Roraty, Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej, Czuwania Saletyńskie, nabożeństwa majowe, nabożeństwa wrześniowe ku czci Patronki naszej parafii, Koronka do Bożego Miłosierdzia, czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, pierwszoczwartkowa modlitwa za kapłanów i o nowe powołania, nabożeństwa piewszopiątkowe i pierwszosobotnie to szeroka gama możliwości modlitwy wspólnotowej.

Trwali we wspólnocie

Realizując wskazania Soboru Watykańskiego II, parafię postrzega się jako wspólnotę wspólnot. Aby zapewnić większą znajomość, bliskość, usunąć anonimowość, umożliwić realizację wspólnych wartości, we wspólnocie parafialnej istnieją mniejsze wspólnoty i grupy apostolskie. Można je podzielić na: wspólnoty formacyjne, gdzie dokonuje się systematyczna formacja duchowa według określonych programów, wspólnoty modlitewne, których celem jest modlitwa, wspólnoty zadaniowe do wykonania określonych prac, zadań, oraz wspólnoty wsparcia określonej grupy ludzi. Oczywiście taki podział ma charakter bardziej metodyczny, gdyż w każdej wspólnocie mogą się realizować wszystkie przedstawione cele. Do pierwszej grupy w naszej parafii należą: Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, Kręgi Domowego Kościoła, Neokatechumenat, Wspólnota „Lectio Divina”, Oaza młodzieżowa, Uczestnicy katechezy dla dorosłych, Kandydaci do bierzmowania i I Komunii świętej. Najbardziej rozpoznawalne w naszej parafii grupy modlitewne to: Żywy Różaniec, Margaretka, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Koło Przyjaciół Radia Maryja. Wspólnoty zadaniowe to: Ministranci, Lektorzy, Schola, Służba Liturgiczna, Parafialny Caritas, Rada Parafialna, Poradnia Rodzinna. Grupami wsparcia są wspólnoty Matulanek, Klub Seniora, Caritas oraz AA (istniejący przy parafii).

Trwali w nauce Apostołów

Przepowiadanie Słowa Bożego i jego wyjaśnianie podczas rekolekcji, homilii, katechezy szkolnej i okolicznościowej pozwala poznawać i realizować w codzienności życia naukę Apostołów. Przygotowanie dłuższe bądź krótsze do przyjęcia sakramentów świętych a także wspólnoty formacyjne realizują niektóre formy katechumenatu istniejącego w pierwotnej wspólnocie Kościoła. Idea katechumenatu pochrzcielnego stanowi fundament Drogi neokatechumenalnej.

Składali dobra u stóp Apostołów

W roku 2018 złożono na rzecz parafii dobrowolne ofiary w wysokości 414 tysięcy złotych. Na „tacę” w kościele – 264 tys.; na potrzeby inwestycyjne (w II niedzielę miesiąca i na konto bankowe) – 79 tys.; ofiary na Caritas (III niedziela miesiąca) – 20 tys.; inne ofiary 45 tys. (kolęda, opłatki); za wynajem pomieszczeń parafialnych – 6 tys.

W tym czasie wydano 328 tysięcy złotych. Na inwestycje i remonty – 83 tys. (remont pomieszczeń parafialnych, zabezpieczenie dachu na kościele przed zimą);; media – 75 tys.; pracownicy parafialni – 63 tys.; Caritas – 23 tys.;  na Liturgię – 32 tys. (kult, dekoracje, kwiaty, rekolekcje, odpust); zobowiązania wobec Diecezji, Prowincji, Uniwersytetu JPII – 21 tys.; działalność duszpasterska – 12 tys. (grupy parafialne, Dies Domini, potrzeby kancelaryjne, jałmużna); ubezpieczenia i podatki – 11 tys.; wyjazdy parafialne – 8 tys.

Po dodaniu 19 tys. z ubiegłego roku, saldo parafii wynosi 105 tys. złotych. (liczby podane w zaokrągleniu do tysiąca).

Jeżeli w tym roku dochody i wydatki parafii pozostaną na tym samym poziomie, to przewidujemy przeznaczyć ok. 200 tys. na remont dachu na kościele. W najbliższym czasie poznamy wycenę koniecznych prac i z Radą Parafialną podejmiemy stosowne decyzje.

Za wszelki dobro wniesione do wspólnoty parafialnej w formie zaangażowania osobistego i finansowego, wszystkim Parafianom serdecznie dziękuję.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz