OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01. 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6.01. 2019 r.

 

  1. W naszej parafii trwają Odwiedziny Duszpasterskie. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie kapłanów w Waszych domach. Informacje o planowanej wizycie kapłana roznoszą ministranci. Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00 od poniedziałku do piątku, a w sobotę od godz. 11.00.

 

Program odwiedzin na najbliższy tydzień:
Poniedziałek (7 stycznia) –  ul. Odrzańska 2

Wtorek (8 stycznia) –          ul. Szaniawskiego/Lasek

Środa (9 stycznia) –            ul. Brożka 24

Czwartek (10 stycznia) –    ul. Kołobrzeska

Piątek (11 stycznia) –         ul. Brożka 26 i Brożka (domki)

Sobota (12 stycznia) –        ul.Cegielniana (domki), ul. Hoffmanowej,

 

 

  1. W przyszłą niedzielę święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono liturgiczny okres Bożego Narodzenia, choć w Polsce tradycyjnie szopka i śpiew kolęd pozostaje do 2 lutego.

 

  1. Kancelaria Parafialna w czasie kolędy czynna będzie jak dotychczas: we wtorek i czwartek od 16.30 do 17.30, a w sobotę od 8.00 do 9.00.
  2. W czasie kolędy, możliwość spowiedzi świętej w kościele, rano 20 minut przed Mszą świętą, natomiast wieczorem, przed lub po Mszy świętej na życzenie.

 

Objawienie Pańskie zaproszeniem do wiary

Człowiek jest „otwarty” na Boga

Człowiek jest z natury istotą  religijną co potwierdza etnografia i historia człowieka, a istotą  każdej religii jest kult, moralność i wspólnotowość.  Religia wbrew niektórym poglądom nie jest sprawą prywatną, jest zjawiskiem społecznym i kulturowym. W XX w. pojawiła się nawet religia bez Boga, dla której wystarczającą istotą jest poczucie wspólnoty, kult. Elementy religii odnajdujemy w sporcie, kulcie nowych modeli telefonów komórkowych, itp. Człowiek jako istota religijna szuka Boga. „ I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie” (św. Augustyn, Wyznania). Ale i Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw. Spodobało się Bogu w swej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej (por. Ef 1,9), dzięki której przez Chrystusa, Słowo Wcielone, ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami boskiej natury (por. Ef 2,18, 2 P 1,4). Przez to zatem objawienie Bóg niewidzialny (por. Kol 1,15, 1 Tm 1,17) w nadmiarze swej miłości zwraca się do ludzi jak do przyjaciół (por. Wj 33,11, J 15,14-15) i obcuje z nimi (por. Bar 3,38), aby ich zaprosić do wspólnoty z sobą i przyjąć ich do niej. Ten plan objawienia urzeczywistnia się przez czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane, tak że czyny dokonane przez Boga w historii zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz sprawy słowami wyrażone, słowa zaś obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą. Najgłębsza zaś prawda o Bogu i o zbawieniu człowieka jaśnieje nam przez to objawienie w osobie Chrystusa, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia” (Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym DEI VERBUM, 2).

Religijność i wiara

Wyraz „religia” pochodzi od łacińskiego słowa religare – wiązać. Oznacza więź, tu konkretnie człowieka z Bogiem. W Polsce  jest 90% ludzi religijnych, związanych z Bogiem przez chrzest, tradycję, lęk.

Część pierwsza Katechizmu Kościoła Katolickiego dotyczy wiary, wyraźnie odróżniającej się od religijności.  Katechizm mówi, że wiara nie wynika ani z bojaźni, ani z tradycji, wiara jest dobrowolną odpowiedzią człowieka na objawienie Boga. Bóg wychodzi naprzeciw człowieka, pokazuje mu się, objawia się. Najpierw było to objawienie kosmiczne. Bóg pokazał się człowiekowi przez stworzony wszechświat „Samo stworzenie jest milczącym słowem Boga. Piękno przyrody bez słowa roztacza przed naszymi oczami nieprzebrane bogactwo Ojca, który nieustannie jest obecny wśród ludzi. Boskie słowo nie jest słyszalne dla nazbyt ludzkich uszu; a przecież jest najgłębsze ze wszystkich słów. Słońce, księżyc i gwiazdy są całkowicie milczące dla naszych uszu, ale są istotnym słowem i istotnym przesłaniem dla naszej ziemskiej egzystencji.” (Kard. Robert Sarah. „Moc milczenia”).

”Dowody na istnienie Boga mogą jednak  przygotować człowieka do wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu” (KKK, 35). Człowiek może dojść rozumem do pojęcia „pierwszego poruszyciela”, do przeświadczenia, że Bóg jest, ale nie może na podstawie rozumu powiedzieć jaki jest. Dlatego Bóg objawił się Abrahamowi, Izaakowi, Mojżeszowi…. Bóg objawiał człowiekowi swoje przymioty stopniowo. „Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.” (Hbr 1,1). Najdoskonalej objawił się w Jezusie Chrystusie. ”Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J.14.8-11).

Nasza odpowiedź na objawienie

Jaka jest nasza wiara, jeśli nie znamy Boga, który się objawił? Objawienie Boga poznajemy przez Słowo Boże i Tradycję i albo je przyjmujemy albo odrzucamy. Wiara polega na tym, żeby poznać objawienie i dać na nie pozytywną odpowiedź. Bóg w którego wierzymy, nie jest Bogiem naszych wyobrażeń i pragnień, ale Bogiem objawienia, „Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba”, gdyż chrześcijaństwo jest religią objawioną. Wiara jest osobistą relacją z Chrystusem. Na placu Piłsudskiego w Warszawie Benedykt XVI mówił: „Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przyszłych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem”.

Dlaczego misje?

Powyższe rozważanie daje odpowiedź na pytanie, w jakim celu wyjeżdża się na misje. Misyjne głoszenie Chrystusa jest ukazywaniem objawienia Bożego, aby człowiek dał na nie dobrowolną odpowiedź, aby uwierzył w objawionego Boga, który zawsze zostawia człowiekowi wolność.

Ks. Zbigniew Pałys MS,

Proboszcz

(Fragment katechezy dla dorosłych)