OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Święto Świętej Rodziny z Nazaretu – 30.12. 2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Święto Świętej Rodziny z Nazaretu – 30.12. 2018 r.

 

  1. Jutro kończymy rok kalendarzowy 2018. Nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne o godz. 16.30, a następnie Msza święta.

 

  1. We wtorek 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to jednocześnie 52 Światowy Dzień Pokoju. Można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie lub śpiew w kościele hymnu „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”, w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok. Porządek Mszy świętych niedzielny. Nie będzie jedynie Mszy św. o godz. 7.00.

 

  1. W środę 2 stycznia rozpoczynamy w naszej parafii Odwiedziny Duszpasterskie. Pragniemy Was odwiedzić w waszych domach i przynieść Boże Błogosławieństwo. Informacje o planowanej wizycie kapłana będą roznosić ministranci. Kolędę będziemy rozpoczynać o godz. 16.00 od poniedziałku do piątku, a w sobotę od godz. 11.00. Prosimy o wyrozumiałe oczekiwanie, gdyż trudno jest określić dokładny czas odwiedzin. Plan kolędy znajduje się na stronie internetowej parafii.

 

Program odwiedzin na najbliższy tydzień:

Środa (2 stycznia):  ul. Na Grządkach, ul. Ogrodniki, ul. Przy Torze

Czwartek (3 stycznia):    ul. Borsucza (domki),  

Piątek (4 stycznia) : ul. Bogdanowicza, ul. Goplana, ul. Młynowa, ul. Słupska,          ul. Zbrojarzy          

Sobota (5 stycznia):        ul. Do Wilgi 20, 22, 24, ul. Odrzańska 11 i 13


  1. Kancelaria Parafialna w czasie kolędy czynna będzie jak dotychczas: we wtorek i czwartek od 16.30 do 17.30, a w sobotę od 8.00 do 9.00.
  2. W przyszłą niedzielę 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywana Uroczystością Trzech Króli. Na każdej Mszy Świętej będzie poświęcenie kadzidła i kredy. Kredą naznaczamy drzwi swojego mieszkania na świadectwo tego, że my także odnaleźliśmy drogę do Jezusa, a jest to DROGA WIARY. W tym dniu będziemy wspierać materialnie Kościół na Wschodzie, goszcząc Ks. Zbigniewa Lenarta, pracującego od kilkunastu lat na misjach w Kazachstanie i Syberii.

 

  1. W Uroczystość Trzech Króli zapraszamy do rodzinnego kolędowania po Mszach świętych o godz. 10.30 i 12.00.

 

Głębia misterium Uroczystości Bożego Narodzenia

Od św. Leona Wielkiego, papieża (V w.), datuje się systematyczne pogłębianie treści świąt Narodzenia Pańskiego. Formularze mszalne i teksty Liturgii Godzin mówią już nie tylko o fakcie narodzin Pana, ale o trwającym wciąż misterium. To znaczy – ukazują prawdę, że wydarzenie narodzin Chrystusa nieustannie uobecnia się dzięki liturgii Kościoła i dotyczy każdego człowieka.

Kenoza Boga

Misterium narodzenia Pańskiego mówi o wielkim uniżeniu (gr. kenosis) Boga wobec stworzenia. Jest to uniżenie podjęte przez Boga z nieskończonej miłości do człowieka. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg przyoblekł śmiertelne ludzkie ciało! To przyobleczenie przez Boga ludzkiego ciała nie ma charakteru tylko zewnętrznego, nie jest to „przyobleczenie” podobne do nałożenia na siebie wierzchniej szaty. Przyobleczenie przez Chrystusa ma charakter bardzo głęboki. Jest to przyjęcie ludzkiej natury, która wchodzi w tak ścisłą więź z naturą Boską, że mówimy o tak zwanej „unii hipostatycznej”. Oznacza ona istnienie dwóch natur (Boskiej i ludzkiej) w jednej Osobie (Boskiej!) Jezusa Chrystusa. Wcielony Syn Boży jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem. To niepojęte wcielenie Boga należy – obok misterium Trójcy Przenajświętszej i Eucharystii – do najgłębszych misteriów chrześcijaństwa. Jest to misterium w sensie ścisłym (łac. stricte dictum), to znaczy – nawet po Bożym objawieniu i teologicznym i teologicznym wyjaśnieniu stajemy wobec niezgłębionej Tajemnicy.

„Przedziwna wymiana”

Boże Narodzenie odsłania przed nami misterium „przedziwnej wymiany”, jak je nazywa liturgia Kościoła. Czego to misterium dotyczy? Głosi ono wielką miłość Boga do człowieka, która ujawnia się w tym, że Bóg przyjął śmiertelną naturę po to, aby człowieka obdarzyć chwalebną nieśmiertelnością (por. 1Kor 15,53; Rz 13,14; Ga 3,27). Ojcowie Kościoła powiedzą: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”. W swoim Synu, Jezusie Chrystusie, Bóg wziął na siebie skutki grzechu i poniósł haniebną śmierć na krzyżu, aby człowieka – grzesznika odkupić od zła i usynowić. Narodzenie Jezusa Chrystusa w ludzkim ciele jest więc początkiem nowego narodzenia człowieka, gdyż to nowe narodzenie dokonuje się przez wszczepienie w Chrystusa, Boga – Człowieka (por. Przypowieść o Krzewie winnym; J 15,1-11), przez to wszczepienie człowiek ma udział w Boskiej naturze Syna Bożego. „Przedziwna wymiana” dokonuje się najpierw w sakramencie chrztu, mocą Ducha Świętego, który żyje i działa w Chrystusowym Kościele.

Związek z Paschą

Misterium narodzenia Pana ujawnia związek z Jego misterium paschalnym, czyli z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania. Już tu bowiem, w tajemnicy wcielenia i narodzenia Syna Bożego, ma początek misterium zbawienia, którego szczyt osiąga w paschalnym przejściu ze śmierci do życia. To już w Betlejem zaczyna się Pascha! Dlatego w bożonarodzeniowych tekstach liturgicznych (mszalnych i brewiarzowych) odnaleźć można wiele wątków dotyczących paschalnego misterium odkupienia, a symbolem dominującym w całej Uroczystości Narodzenia Pańskiego jest światło, czyli symbol wybitnie paschalny. Misterium paschalne jest bowiem zwycięstwem Chrystusa nad ciemnością grzechu, a to zwycięstwo rozpoczyna się już w misterium narodzenia, czyli w przyjściu na świat Syna Bożego – Słońca Wschodzącego z wysoka (por. Łk 1,78) i światłości świata (por. J 8, 12).

O tym, że Boże Narodzenie wiąże się z Paschą, mówi św. Ignacy Loyola we wprowadzeniu do kontemplacji o Narodzeniu, zachęcając do współprzeżywania wydarzeń zbawczych z Maryją i św. Józefem: „Patrzeć i rozważać to, co czynią, jak podróżują i trudzą się, aby Pan narodził się w skrajnym ubóstwie, a po tylu trudach, doznawszy głodu i pragnienia, upału i zimna, krzywd i zniewag, umarł wreszcie na krzyżu, a to wszystko dla mnie” (CD 116). Narodzenie pana dokonało się po to, aby wypełniła się Jego Pascha!

Czas trwania okresu Bożego Narodzenia

Okres Bożego Narodzenia rozpoczyna się 24 grudnia wieczorem – I Nieszporami lub „Mszą wigilijną”. Kończy natomiast w Niedzielę Chrztu Pańskiego.

Na podstawie: Ks. B. Mokrzycki SJ, Oto Jestem! (ZP)