OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA   ZWYKŁA – 21.10.2018

 

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, czas naszej szczególnej troski o misje, misjonarzy i powołania misyjne. Zapraszamy do modlitwy w tych intencjach, szczególnie podczas nabożeństw różańcowych.

 

 1. W tym tygodniu prosimy o prowadzenie modlitwy różańcowej grupy i wspólnoty parafialne:
 • poniedziałek – Dzieci
 • wtorek – Domowy Kościół
 • czwartek – Siostry Kanosjanki – różaniec misyjny
 • piątek- Róże Różańcowe
 • sobota – Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej
 • niedziela – Koło Radia Maryja i Caritas

 

Zachęcamy także do wspólnej modlitwy różańcowej w rodzinach.

 

 1. W poniedziałek 22 października wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. Po Mszy świętej o godz. 7.00 nabożeństwo przy jego relikwiach. Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II będziemy odprawiać każdego 22 dnia miesiąca po Mszy świętej porannej.

 

 1. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone kartki wypominkowe. Czytelnie wypełnione imionami naszych bliskich zmarłych kartki, można składać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej. Będziemy ich polecać Bożemu Miłosierdziu na nabożeństwach wypominkowych w listopadzie oraz w całym roku w niedzielę.

 

 1. Parafialny Caritas zbiera dzisiaj ofiary dla najbardziej potrzebujących Parafian.

 

Po co katecheza dla dorosłych?

 

Co mam czynić …?

Pytanie bogatego młodzieńca z Ewangelii odczytanej w ostatnią niedzielę jest ważne dla każdego z nas. Co mam czynić?  Jak postępować? Zachowywanie przykazań od młodości nie wystarczyło, aby ów człowiek odszedł szczęśliwy. Jezus wezwał go do chodzenia za Nim, postępowania tak jak On postępuje. Jako chrześcijanie znamy przykazania od dzieciństwa. Jednak w konkretnych, skomplikowanych wyborach moralnych trudniej nam szukać w nich światła i oparcia.

Współczesny kryzys moralny

Jednym z najbardziej niepokojących przejawów i zarazem przyczyną aktualnego poważnego kryzysu moralnego jest to, że „czyny jednomyślnie uważane niegdyś za przestępcze i w powszechnym odczuciu moralnym niedopuszczalne, zyskują stopniowo społeczną aprobatę” (JPII, EV 4). U podstaw kryzysu moralnego leży relatywizm moralny cechujący znaczną część współczesnej kultury. Zasadza się ona na przekonaniu, że „prawda wspólna i obiektywna jest w rzeczywistości niedostępna” (EV 69). Odpowiedzią chrześcijanina na zjawiska kryzysu moralnego we współczesnym świecie jest oparcie swoich ocen moralnych na autorytecie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który przedstawiając pewną i niezmienną naukę w zakresie wiary i moralności „przekazuje wiernym drogę prawdy i życia” (KKK 2037). Sumienie każdego człowieka w sądzie moralnym dotyczącym jego osobistych czynów winno być otwarte na formację przez lekturę Słowa Bożego, modlitwę i studiowanie nauczania Kościoła (por. KKK 2039).

 

Odpowiedź na tytułowe pytanie

Na postawione w tytule pytanie odpowiada Ewangelia. Jest taka scena opisana przez św. Marka (Mk 10,13-16), Mateusza (Mt 19,13-15) i Łukasza (Łk 18,15-17), gdy Jezus po skończonej nauce błogosławi dzieci. Jezusowa katecheza była skierowana do dorosłych, do rodziców tych dzieci i starszych. Dzisiaj przyzwyczailiśmy się do innego obrazu: błogosławieni są dorośli, a najwięcej czasu i wysiłku poświęcamy katechezie dzieci. Katecheza dzieci i młodzieży jest oczywiście bardzo ważna, ale wszyscy dobrze wiemy, że jej ostateczny skutek jest uzależniony od środowiska rodzinnego, w którym dzieci i młodzież wzrastają, a więc od dorosłych.

Chrześcijanin powinien budować swoją formację całościowo, nie wystarczy tylko rozwijać swój intelekt i zdobywać wiedzę. Chrześcijaństwo powinno obejmować całego człowieka, wszystkie sfery jego życia, jego mentalność i sposób reagowania na otaczające go wydarzenia. W rzeczywistości dostrzegamy rozziew między życiem a wiarą, między tym, w co wierzymy, a tym, jak postępujemy. Inaczej zachowujemy się od poniedziałku do soboty, a inaczej w niedzielę. Dostrzegają to nasze dzieci i młodzież, którzy szukają autentyzmu wiary i ostro reagują na wszelkie przejawy nieprawdy. Ten rozziew pomiędzy życiem a wiarą pogłębia się jeszcze bardziej, gdy następuje gwałtowne zetknięcie modelu życia, który proponuje ,,świat”, a wskazaniami Ewangelii. Pokusa świata jest tak mocna, że wielu ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, postanowiło zawrzeć kompromis pomiędzy tymi, jakże różnymi, modelami życia. Nie wyzbywając się oficjalnie swego związku z Kościołem, żyją wartościami tego świata.

Istnieje wielka potrzeba katechizacji. Potrzebujemy być katechizowani. To, co otrzymaliśmy na katechezie w dzieciństwie i młodości, dziś już nie wystarczy, aby skutecznie oprzeć się fali laicyzacji i sekularyzacji. Coraz mocniej ,,cywilizacja bez Boga” zagraża wierze każdego z nas. Papież Jan Paweł II ciągle apelował o katechezę, której potrzebuje współczesny świat, a którą nazywał nową ewangelizacją.

Sercem katechezy narodu wybranego – Izraela – było przykazanie zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa: ,,Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Panem Jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. Niech pozostaną w twym sercu te słowa, które Ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, będziesz o nich mówił przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu” (Pwt 6,4-7).

Trudności młodzieży i dzieci z wiarą mają swoje źródło w tym, że nie nastąpił w rodzinie ten podstawowy przekaz wiary! Wielu rodziców chce go przerzucić na katechezę w szkole. Jednak bez ich świadectwa i postawy, jaką jest biblijny nakaz przekazu wiary przez dorosłych, katecheza dzieci i młodzieży jest mało skuteczna. Katecheza jest skierowana nie tylko do ,,dorosłych” – ona owocuje też w stosunku do dzieci i młodzieży. Katecheza dorosłych może nas zbliżyć do Pana Boga i pomóc w tym podstawowym zadaniu: przekazywania wiary pokoleniu XXI wieku.

Katecheza dla dorosłych w naszej parafii

W naszej parafii od ponad roku, w środy po Mszy świętej wieczornej, spotyka się mała grupa na systematycznej katechezie dla dorosłych. Widząc ogromną potrzebę także takiej formacji chrześcijańskiej, pragniemy zachęcić innych do przyłączenia się do naszej grupy. Doskonalą okazją jest rozpoczęcie nowej, trzeciej części KKK traktującej o postępowaniu moralnym chrześcijanina. Aby sprostać wymaganiom przekazywania wiary dzieciom i podejmować dyskusję na tematy moralne z pozycji chrześcijańskiej, konieczna jest wiedza pewna, znajomość nie tylko prawa moralnego, ale także przyczyn jego istnienia i skutków jakie niesie życie zgodne lub niezgodne z nim.

 

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz