OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 13.05.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 13.05.2018 r.

 

  1. Dzisiaj po południu (od 16 do 19) zapraszamy na Piknik rodzinny na zielonym placu za kościołem. Będzie to czas na sąsiedzkie rozmowy, poznawanie się, wspólną zabawę z dziećmi. Podczas pikniku w godz. 17 – 18 zapraszamy na otwarte Spotkania dla małżeństw i osób, które planują małżeństwo. Tematem dzisiejszego spotkania będzie pięć języków miłości. W tym czasie zapewniona jest opieka dla dzieci. Prosimy zabrać ze sobą koce piknikowe, zabawki dla dzieci do wspólnej zabawy, coś do jedzenia i picia. Grill i węgiel zapewniamy.

 

  1. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania:

       

        Poniedziałek – SSNE o godz. 19.30

        Wtorek – Matulanki o godz. 10.00

        Wtorek – modlitwa Słowem Bożym o godz. 18.45

        Środa – Klub Seniora o godz. 15.30

        Środa – Katecheza dla dorosłych o godz. 18.45

        Czwartek – Schola Dziecięca o godz. 19.00

 

  1. W sobotę 19 maja o godz. 10.30 w Sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu, nasz parafianin Piotr Grudzień otrzyma święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Antoniego Pacyfika Dydycza. Kandydata do święceń polecamy Waszej modlitwie. Wyjazd autokarowej pielgrzymki do Dębowca o godz. 7.00.

 

  1. W sobotę z racji 19. dnia miesiąca Adoracja Wynagradzająca połączona z nabożeństwem majowym o godz. 17.30. W tym dniu serdecznie zapraszamy na wieczorne Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Rozpocznie się ono o godz. 21.00 modlitwą Nieszporów, następnie będzie katecheza tematyczna, modlitwa uwielbienia. Zakończymy czuwanie Eucharystią, która rozpocznie się o godz. 23.30.

 

  1. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Podczas Mszy świętej o godz. 12.00 Rocznica I Komunii Świętej.

 

  1. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zbiórka na potrzeby inwestycyjne parafii. Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone w miesiącu kwietniu. Kwota zebrana w kościele i przekazana na konto bankowe parafii wyniosła 4730 zł. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

 

  1. Jutro ostatni dzień zapisów na VI Saletyńskie Spotkanie Dzieci w Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance.

 

Niebo = świętość

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa pobudza nasze pragnienie nieba. Niebo to miejsce przebywania Boga i ludzi świętych. Choć wszyscy pragniemy nieba, to o świętości myślimy i mówimy z pewnym onieśmieleniem. Papież Franciszek w swoim stylu łamie nasze stereotypowe myślenie o świętości pisząc Adhortację Apostolską GAUDETE ET EXULTATE. O powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Aby zachęcić to lektury tego swoistego przewodnika do świętości, warto wskazać na jego przewodnie myśli.

 Nie spodziewaj się traktatu z analizami

Adhortacja od jej pierwszych słów nosi tytuł „Gaudete et Exsultate”, co po łacinie znaczy „Cieszcie się i radujcie”. Jest poświęcona wezwaniu do świętości we współczesnym świecie. Celem adhortacji, ogłoszonej 9 kwietnia 2018 roku, jest „przedstawienie powołania do świętości, próbując ująć je w aktualnym kontekście, z jego zagrożeniami, wyzwaniami i możliwościamiˮ – zaznacza papież Franciszek. Dokument zachęcający do świętości, chrześcijańskiej radości i życia błogosławieństwami Jezusa na co dzień składa się z pięciu części zatytułowanych kolejno: „Powołanie do świętościˮ, „Dwaj subtelni nieprzyjaciele świętościˮ, „W świetle mistrzaˮ, „Pewne cechy świętości w świecie współczesnymˮ, „Walka, czujność i rozeznanieˮ.

 „Święci z sąsiedztwa” i „klasa średnia świętości”

W pierwszej części Ojciec Święty pisze o tym, że na drodze powołania do świętości wspierają nas zarówno ci, którzy są już święci, jak i ci, którzy są znakiem obecności Boga, żyjąc obok nas. Są to, jak nazywa ich Papież, „święci z sąsiedztwaˮ.  Franciszek zachęca do dawania świadectwa w swoich codziennych zajęciach, tam, gdzie każdy się znajduje. Papież pisze też o potrzebie równowagi między modlitwą i kontemplacją, a aktywnością i działaniem, tak, by duch świętości przenikał wszystkie chwile naszego życia. „Nie bój się świętości. Nie odbierze ci ona sił, życia ani radości. Wręcz przeciwnieˮ – podkreśla Papież, dodając, że uświęcanie się ożywia nas i czyni nas bardziej ludzkimi.

Dwaj subtelni nieprzyjaciele świętości: współczesny gnostycyzm i pelagianizm

Ojciec Święty Franciszek w drugiej części adhortacji opisuje gnostycyzm i pelagianizm, jako dwa „zafałszowania świętościˮ, postawy, które są przeszkodą w dążeniu do niej. Gnostycy przypisują władzę inteligencji, natomiast pelagianie i semipelagianie – ludzkiej woli i osobistemu wysiłkowi, przez co zarówno jedni jak i drudzy stawiają się wyżej od innych. Odnosząc się do tych postaw, Papież podkreśla, że jeśli ktoś „ma odpowiedzi na wszystkie pytania, pokazuje, że nie podąża właściwą drogą i możliwe, że jest fałszywym prorokiemˮ. Dodaje, że Bóg jest tajemniczo obecny w życiu każdej osoby i nie można próbować określić, gdzie Go nie ma. Podkreśla też wartość uznania naszych ograniczeń i przyjęcia daru łaski, która nas stopniowo przemienia.

W świetle Mistrza

Trzecia część dokumentu poświęcona jest błogosławieństwom ewangelicznym, które definiują cechy osoby świętej. „Słowo +szczęśliwy+ lub +błogosławiony+ staje się synonimem słowa +święty+, ponieważ wyraża, że osoba, która jest wierna Bogu i żyje Jego słowem, osiąga prawdziwe szczęście, dając siebie w darzeˮ – pisze Papież. Wymienia też za Ewangelią św. Mateusza kolejne błogosławieństwa. Następnie zwraca uwagę na „wielką regułę postępowaniaˮ zawartą w rozdziale 25 Ewangelii św. Mateusza (ww. 31-46): „Byłem głodny, a daliście Mi jeść, byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nago, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnieˮ. W tym kontekście papież Franciszek wspomina m.in. o potrzebie uznania godności każdej istoty ludzkiej. „Jasna, stanowcza i żarliwa musi być na przykład obrona istoty niewinnej, jeszcze nie narodzonej, ponieważ stawką jest w tym wypadku godność życia ludzkiego, zawsze świętego, czego wymaga miłość do każdej osoby, niezależnie od etapu jej rozwoju. Ale równie święte jest życie ubogich, którzy już się urodzili i zmagają się z biedą (…)ˮ – podkreśla Papież. Zwraca też uwagę na sytuację migrantów, podkreślając słowa Jezusa, który mówi, że w każdym obcym przyjmujemy Jego samego.

Pewne cechy świętości w świecie współczesnym

W kolejnej części adhortacji Ojciec Święty wymienia cechy świętości w świecie współczesnym, które uważa za szczególnie ważne. Są to: znoszenie, cierpliwość i łagodność; radość i poczucie humoru oraz śmiałość i zapał. Papież podkreśla też jak pomocne jest w drodze do świętości trwanie we wspólnocie z innymi ludźmi. Zwraca tu uwagę na potrzebę dbania o „drobne szczegóły miłościˮ czyli słowa: „proszę, dziękuję, przepraszamˮ czy też wzajemną troskę o siebie. „Pamiętajmy, że elementem świętości jest stała otwartość na transcendencję, wyrażająca się w modlitwie i adoracjiˮ – dodaje.

Walka, czujność i rozeznanie

Ostatnia część dokumentu ukazuje drogę do świętości jako nieustanną walkę. Papież przypomina o realnym działaniu zła, wobec którego należy zachować czujność. Jako broń w tej walce wymienia: „wiarę, wyrażającą się w modlitwie, rozważanie słowa Bożego, sprawowanie Mszy św., adorację eucharystyczną, sakrament Pojednania, uczynki miłosierdzia, życie wspólnotowe, zaangażowanie misyjneˮ. Ojciec Święty pisze, że droga do świętości jest źródłem pokoju i radości, jednak ostrzega przed letniością, która stopniowo prowadzi do zepsucia duchowego. Podkreśla też wagę rozeznawania tego czy coś pochodzi z Ducha Świętego, czy z ducha tego świata czy z ducha diabła. Jak pisze, postawa rozeznawania jest szczególnie ważna wobec ogromnych możliwości działania i rozrywki, jakie oferuje współczesny świat. Dlatego prosi wszystkich chrześcijan o praktykowanie codziennego rachunku sumienia.

Zwieńczenie świętości w Maryi

Na zakończenie adhortacji Ojciec Święty Franciszek odwołuje się do przykładu Maryi, która „jest Świętą pośród świętych, najbardziej błogosławionąˮ. Ukazuje nam Ona drogę świętości i nam w niej towarzyszy. „Prośmy, aby Duch Święty napełnił nas mocnym pragnieniem bycia świętymi dla większej chwały Bożej i wspierajmy się nawzajem w tym zamiarze. W ten sposób będziemy mieli udział w szczęściu, którego świat nie może nam odebraćˮ –zachęca Papież.

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz