OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA Wielkanocna – 22.04.2018 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA Wielkanocna – 22.04.2018 r.

1. Dzisiaj kończymy w naszej parafii Misje Ewangelizacyjne. Wyrażamy wdzięczność Ks. Marcinowi i Grzegorzowi za posługę Słowa Bożego, sakramentów i głoszenie Dobrej Nowiny z nowym zapałem, przy użyciu nowych środków i metod. Nasze podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy czynnie angażowali się w tych dniach w przeżywanie Bożego nawiedzenia.

2. Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Na terenie naszej parafii żyją i formują się do życia kapłańskiego i zakonnego Klerycy WSD Misjonarzy Saletynów. Dziękujemy za ich posługę i świadectwo dawane dzisiaj i każdego dnia oraz otaczamy ich żarliwą modlitwą.


3. W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.

4. W tym tygodniu zapraszamy na spotkania:

Wtorek – spotkanie wspólnoty „Matulanki” godz. 10.

Wtorek – modlitwa Słowem Bożym godz. 18.45

Środa – spotkanie Klubu Seniora o godz. 15.30

Środa – katecheza dla dorosłych o godz. 19.00

Czwartek – Schola Dziecięca o godz. 19.00

5. W sobotę 19 maja organizujemy pielgrzymkę autokarową. Głównym jej punktem będzie udział w święceniach kapłańskich naszego parafianina Piotra Grudnia w Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Dębowcu. W drodze powrotnej nawiedzimy sanktuaria: PJ Ukrzyżowanego w Kobylance, św. Kingi w Starym Sączu oraz sanktuaria maryjne w Limanowej i Pasierbcu. Wyjazd o godz. 7.00 i powrót ok. 20.00. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii lub telefonicznie do 6 maja włącznie.

Wołanie o pasterzy

Dzisiejszą niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza. Jest to zarazem Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Ewangelia dzisiejsza przedstawia obraz dobrego pasterza, który za nas, swoje owce, oddał życie. Nie zostawił nas jednak bez opieki, bo powołał i posłał swoich uczniów by troszczyli się o Jego owczarnię i nadal powołuje i posyła. Chce jednak, abyśmy Go o to nieustannie prosili.

Czy wiemy o co prosimy?

Do gorącej i nieustannej prośby o powołania potrzebna jest silna motywacja. Po co światu, a szczególnie mnie potrzebni są kapłani, osoby konsekrowane?

Zdziwilibyśmy się, gdybyśmy zobaczyli, jak wielu ludzi dba dzisiaj o nas. Telewizja, radio, zapewniają nam rozrywkę przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Sklepy nęcą reklamami, dbając o nasz strój, wyposażenie domu. Restauracje dbają o nasze żołądki, hotele o nasz wypoczynek. Powstają nowe marki samochodów, aby można było wygodniej i przyjemniej podróżować, towarzystwa ubezpieczeniowe gotowe są ubezpieczyć człowieka od chwili narodzin aż do śmierci na każdą okoliczność, ale i za każdą sumę. Tyle troski o nasze ciało. Tyle troski, żebyśmy nie byli głodni, zmęczeni, nie zostali bez pieniędzy. A czy ktoś dba o naszego ducha? Kto dba o naszą duszę? Bo jaką korzyść przyniesie człowiekowi choćby cały świat zyskał, a na duszy szkodę poniósł? Bo co człowiek odda za duszę swoją?

Modlimy się o tych, którzy zadbają o nasze dusze, którzy dadzą nam Boga w sakramentach i w świecie eliminującym Boga będą Jego znakiem.

Statystyki

Z opublikowanego Rocznika Statystycznego Kościoła wynika, że w Europie doszło w ostatnich latach do spadku liczby księży katolickich o 7 proc. Na liście krajów, gdzie zanotowano mniejszą liczbę kandydatów do stanu duchownego są Czechy, Wielka Brytania, Austria i Polska. Niewielka tendencja wzrostowa utrzymuje się m.in. we Włoszech. Wzrost liczby księży zanotowano w Afryce (o 29 procent) i w Azji (o prawie 23 procent).

W Polsce nadal spada liczba powołań kapłańskich i zakonnych. Do seminariów diecezjalnych i zakonnych w ostatnich latach wstępuje ok. 900 kandydatów. Zmniejszyła się również liczba postulantek w zakonach żeńskich. Tylko 379 kobiet w ubiegłym roku rozpoczęło życie zakonne, choć jeszcze w 2000 r. było ich 723. W ostatnich latach w wyższych diecezjalnych seminariach duchownych kształci się obecnie ok. 4000 kleryków, z czego ok. 600 na I roku studiów. W czołówce diecezji, które mogą poszczycić się największą liczbą alumnów nadal znajdują się: tarnowska, katowicka, przemyska, krakowska i lubelska. Gdy bada się proporcje liczby kleryków do liczby mieszkańców danej diecezji, to na pierwszym miejscu sytuuje się archidiecezja białostocka gdzie 1 alumn przypada na 4632 katolików. W czołówce są także: archidiecezja przemyska (1 kleryk na 4794 diecezjan), tarnowska (1 kleryk na 4897 diecezjan) i rzeszowska (1 kleryk na 5291 diecezjan). W tych diecezjach liczba kleryków proporcjonalnie do liczby diecezjan jest największa. Najmniej korzystne proporcje są natomiast w diecezjach: łowickiej gdzie 1 kleryk przypada na 18876 wiernych, łódzkiej (1 kleryk na 18718 wiernych), sosnowieckiej (1 kleryk na 15104 wiernych), warszawsko-praskiej (1 kleryk na 14143) i szczecińsko-kamieńskiej (1 kleryk na 13158).

Jeśli potrzeba to ….

Ewangelia mówi o Dobrym Pasterzu. Pasterz jest bardzo potrzebny owcom. Jest dla nich konieczny, można wręcz powiedzieć: żyją dzięki pasterzowi. Owce potrzebują pasterza i to dobrego, takiego, który zna owce, będzie o nie dbał, a nawet życie odda za owce. Dzisiejsza niedziela jest wołaniem o nowe powołania kapłańskie, a powołanie kapłańskie możemy określić jako odkrycie, że jestem Bogu i ludziom potrzebny. Niedziela Dobrego Pasterza jest przypomnieniem, że Bóg ciągle powołuje człowieka do służby kapłańskiej, że wciąż – w przedziwny nieraz sposób – młodzi ludzie odkrywają to powołanie, chcą pójść za Chrystusem, służąc Mu w drugim człowieku i w Kościele. Bóg ich powołuje, ukazując im, że naprawdę są potrzebni i będą potrzebni do końca świata.

Dziś cały Kościół podejmuje modlitwę o nowe i święte powołania kapłańskie. Modlimy się, o to, by młodzi ludzie, jak pisał św. Jan Paweł II, umieli wielkodusznie oddać swoje życie Bogu (Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 1995). Troska o powołania, modlitwa o świętość kapłanów, to troska o nasze zbawienie. Dlatego dziękujemy dziś za każdą modlitwę ofiarowaną w intencji kapłanów. Potrzebujemy tego modlitewnego wsparcia. Świat, wbrew temu co pisze w gazetach i po murach, potrzebuje kapłanów.

Słowa św. Jana Pawła II skierowane do młodych: Im bardziej będziecie umieli składać w darze samych siebie Bogu i braciom, tym pełniej zrozumiecie prawdziwy sens życia. Pan Bóg wiele od Was oczekuje (Orędzie na XXXIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania, 1995) są nadal przynaglające.

Parafialna wdzięczność

Po raz pierwszy, po 35 latach istnienia naszej parafii, dostąpimy łaski święceń kapłańskich naszego parafianina. Piotr Grudzień, mieszkający na terenie parafii od 1986 roku. Tu dorastał i kształcił się, tu miał swoich przyjaciół, tu dojrzewał. Tutaj też rozeznawał swoje powołanie, a następnie przez 7 lat formował się w seminarium Księży Misjonarzy Saletynów. W dniu 19 maja otrzyma święcenia kapłańskie w sanktuarium NMP z La Salette w Dębowcu z rąk biskupa Antoniego Dydycza. Tydzień później 27 maja o godz. 14.00 odprawi w naszej parafii pierwszą Mszę świętą zwaną prymicyjną. Dziękując Bogu za ten dar, prośmy aby nasza parafia wydała kolejnych naśladowców Chrystusa na drodze powołania kapłańskiego i zakonnego. Okażmy też naszą solidarność uczestnicząc w tych wydarzeniach.

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz