Obrzęd przyjęcia posług lektoratu i akolitatu.

W niedzielę 25 lutego, podczas Mszy Świętej o godz. 10:30, alumni naszego seminarium duchownego przyjęli obrzęd akolitatu i lektoratu. Uroczystej celebracji przewodniczył nowo wybrany Ks. Prowincjał Grzegorz Zembroń MS.

Istotą obrzędu udzielenia lektoratu i akolitatu była modlitwa błogosławieństwa, a po niej gest wręczenia przez Ks. Prowincjała odpowiednio: księgi Pisma świętego i naczynia z chlebem przeznaczonym do konsekracji. Przyjęcie posług akolitatu i lektoratu jest kolejnym etapem przygotowania do święceń kapłańskich.

3 6 7 9 10 12