OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ADWENTU- 17.12.2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III    NIEDZIELA   ADWENTU-  17.12.2017 r.

 

 

  1. Dzisiejsza, trzecia niedziela Adwentu nazywana „Gaudete”, w słowie Bożym i modlitwach wzywa nas do radości, która jest charakterystycznym rysem chrześcijańskiego oczekiwania na przyjście Pana.

 

  1. Rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe będące duchowym przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenia. Nauki rekolekcyjne będą głoszone w niedzielę podczas każdej Mszy świętej, i w poniedziałek, wtorek i środę w czasie Mszy świętej o godz. 6.30, 17.00 i 18.00. W środę dodatkowa Msza święta dla chorych i starszych o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych ćwiczeniach duchownych. Składka zbierana w ostatnim dniu przeznaczona będzie na potrzeby rekolekcji.

 

  1. We wtorek 19 grudnia o godz. 15.00 zapraszamy na parafialną Wigilię osoby samotne, aby we wspólnocie parafialnej połamać się opłatkiem, spożyć wigilijny posiłek, pośpiewać kolędy i poczuć ducha wspólnoty.

 

  1. We wtorek z racji 19. dnia miesiąca, po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na Czuwanie Saletyńskie.

 

  1. Porządek spowiedzi przedświątecznej znajduje się na afiszu w gablocie kościelnej oraz na stronie internetowej parafii. Gorąco zapraszamy do wspólnotowej celebracji pokutnej z indywidualną spowiedzią we czwartek 21 grudnia o godz. 18.45. Celebrację obejmującą słuchanie Słowa Bożego, modlitwę, rachunek sumienia przygotowuje Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji.

 

  1. Nowenna do Dzieciątka Jezus jest odprawiana codziennie po Mszy św. o godz. 18.00, a w Wigilię po Mszy świętej o godz. 10.30.

 

  1. Dzisiaj parafialny Caritas zbiera ofiary na paczki świąteczne dla potrzebujących Parafian. Zwracamy się także z prośbą o składanie do Caritasu albo do zakrystii produktów żywnościowych i chemicznych.

 

  1. W przyszłą niedzielę Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia. W naszym kościele nie będzie Mszy świętej o godz. 18.00 i 20.00. Prosimy o uczestnictwo we Mszy świętej w tym dniu, w godzinach przedpołudniowych.

 

Kim jesteś?

 

Ważne pytanie o tożsamość

Takie poważne pytanie o tożsamość, nie bardzo pasuje do ostatnich dni przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Zresztą, według socjologów, psychologów, niewielu ludzi stawia sobie takie filozoficzne pytania, czyniąc tym samym życie bardziej powierzchownym, zjawiskowym. Nam, chrześcijanom dzisiejsza Ewangelia stawia to pytanie i oczekuje odpowiedzi na miarę świętego Jana Chrzciciela.

Pustynia rekolekcyjna dobrym miejscem

Skąd przybywasz? Opowiedz mi proszę co się tam stało? Rekolekcje są taką opowieścią Bogu o historii mojego życia, mojego powołania, są wylaniem serca przed Bogiem. Jak Bogu opowiadać? Odpowiadając na problemy, które On stawia przez swoje Słowo. Rekolekcje są środkiem zasadniczym na konkret naszego życia: trudu, pokus, doświadczenia, zniechęcenia. W czasie rekolekcji możemy zbliżyć się do prawdy, o której Jezus powiedział: Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawdy się lękamy. Zamykamy drzwi naszych pokojów, aby nie pokazać prawdy. Rekolekcje są odkrywaniem prawdy o Bogu, ale przede wszystkim prawdy o sobie. „Obym poznał Ciebie, obym poznał siebie” (św. Augustyn).

Rekolekcje są czasem zatrzymania, postoju, uczynienia bardziej intensywnym dialogu modlitewnego, przypatrzeniu się swojemu powołaniu. Rekolekcje są darem, ale jednocześnie są wymaganiem, polegającym na przekonaniu siebie, że pilne rzeczy, sam takimi czynię. Rekolekcje to chwilowy przystanek dla orientacji, czy droga mojego życia dobrze przebiega pomiędzy pierwszym wezwaniem, a ostatnim – na sąd. Katastrofy kolejowe przekonują, że małe odchylenia szyn, są przyczynami wielkich katastrof. Warto ofiarować 3 – 4 godziny?

Sakrament prawdy

Doskonałym miejscem poznania prawdy o tym kim jestem, jest sakrament pokuty. Cały ten tydzień mamy możliwość z niego korzystać według grafiku zamieszczonego w gablocie kościelnej i na stronie internetowej. Szczególnie zapraszamy do przeżycia go we wspólnocie, do czego od wielu lat zaprasza odnowiony Obrzęd sprawowania sakramentu Pokuty w diecezjach w Polsce. Obok przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania, które ma miejsce w czasie katechezy (przygotowanie dalsze), istnieje potrzeba przygotowania bliższego. To zaś może być realizowane przy pomocy celebracji pokutnych. Celebracje pokutne służą przygotowaniu do sakramentu pokuty przez słuchanie i rozważanie słowa Bożego, które oświeca wiernych w poznaniu grzechów i wzywa do nawrócenia oraz do ufności w miłosierdzie Boże. Są one bardzo pożyteczne na drodze nawrócenia i oczyszczenia serca (por. OP nr 17;37). Dobrze przygotowane celebracje pokutne mogą w dużym stopniu przyczynić się również do odejścia od czysto rutynowego traktowania sakramentu pokuty i pojednania.

Proces nawrócenia wymaga od człowieka szczególnego wysiłku ukierunkowanego na poznanie siebie samego, gdyż jest to warunek konieczny do tego, aby rozpoznać zło, odwrócić się od niego, dzięki czemu możliwe będzie zwrócenie się w stronę dobra. Jednak wyłącznie o własnych siłach człowiek nie jest w stanie oprzeć się skutecznie grzechowi. Celebracje pokutne umożliwiają i ułatwiają takie rozeznanie zwłaszcza dzięki obfitości czytań biblijnych i innych tekstów, pożytecznych w rozwoju życia religijnego, np. z Ojców lub pisarzy kościelnych (por. OP nr 36). Słowo Boże oświeca wiernego, przez co umożliwia mu prawdziwe poznanie swoich grzechów. Odpowiednio dobrane czytania i oparta na nich homilia wzywają jednocześnie do nawrócenia oraz do ufności w miłosierdzie Boże (por. OP nr 17).

Celebracje pokutne są bardzo cenną formą przygotowania do przeżycia spotkania z miłosiernym Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania. Rozważane słowo Boże oświeca grzeszników i dzięki temu pomaga w rozeznaniu ich duchowego stanu i prowadzi do wyznania swoich grzechów w sakramentalnej spowiedzi. Przeprowadzony rachunek sumienia połączony ze szczerym żalem zawsze prowadzi do pojednania z Bogiem i ze wspólnotą ludu Bożego oraz do odnowienia łaski chrzcielnej osłabionej przez grzechy powszednie. Także z tej racji celebracje pokutne są bardzo pożyteczne dla życia chrześcijańskiego i doskonale przygotowują do przeżycia sakramentu pokuty jako spotkania z osobowym Bogiem, a to jest przecież istotą Świąt Bożego Narodzenia.

 

Ks. Zbigniew Pałys MS

Proboszcz