OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA ADWENTU- 3.12.2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I    NIEDZIELA   ADWENTU-  3.12.2017 r.

 

 

 1. Adwent, który dzisiaj rozpoczynamy jest czasem radosnego oczekiwania razem z Maryją na przyjście Pana. Msza św. roratnia będzie odprawiana w naszym kościele codziennie w dni powszednie o godz. 30, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00. Pamiętajmy o przyniesieniu świec i lampionów. Zapraszamy także do kaplicy na modlitwę Jutrzni połączoną z czytaniami w dni powszednie o godz. 5.30. Wejście od ul. Odrzańskiej, tak jak do Poradni Rodzinnej.
 2. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszamy na rozpoczęcie adwentu przez modlitwę i wspólnotowe czuwanie zakończone Nieszporami i katechezą.
 3. Spotkanie ze św. Mikołajem odbędzie się w środę 6 grudnia o godz. 17.45 w Sali pod kaplicą. Prezenty wyraźnie podpisane będą składane w zakrystii.
 4. W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek miesiąca. Po Mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi wspólnota „Margaretka” w intencji kapłanów pracujących w naszej parafii oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.
 5. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 6.30, 17.00 i 18.00. W tym dniu dodatkowa Msza święta o godz. 12.00. Jest to tzw. „Godzina łaski”. Matka Boża, objawiając się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech, powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata”.
                 W tym dniu Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zaprasza członków i sympatyków na spotkanie o godz. 16.15 w Sali św. Jana Pawła II.

 

 1. Spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w niedzielę 10 grudnia po Mszy św. o godz.12.00. 
 1. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Będziemy gościć Ks. Tomasza Krzemińskiego, misjonarza saletyna pracującego na Ukrainie.

 

 1. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 3 gimnazjalnych odbędzie się w poniedziałek 4 grudnia o godz. 19:00.

 

 1. W zakrystii oraz przy wyjściu z kościoła można nabyć opłatki i świecę, którą zapalimy na Wieczerzy Wigilijnej.

 

 1. W dniach 8 – 10 grudnia b.r. odbędzie się w naszej parafii kurs ewangelizacyjny Św. Filipa. Zapraszamy wszystkich którzy pragną odnowić, pogłębić i umocnić swoją wiarę oraz dojrzale przyjąć Chrystusa jako Króla i Pana swojego życia. Więcej informacji na plakatach oraz stronie internetowej.

 

 1. W tym tygodniu rozpoczynamy w naszej parafii działalność świetlicy dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Zapraszamy chętne dzieci na pierwsze spotkanie w czwartek, 7 grudnia w godzinach od 15.00 do 18.00. W programie (m.in.) warsztaty świąteczne – robienie kartek świątecznych.

 

 1. Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu, zaprasza na kolejną sesję z cyklu „wiara, psychologia, pojednanie”. Będzie to sesja: „Pojednanie z depresją” w dniach 15-17 grudnia br. Zapisy i bliższe informacje na stronie internetowej CP.
 2. Na stronie internetowej naszej parafii, u góry, pojawiła się nowa aplikacja „Mobilna parafia”. Pozwala ona przekazywać krótkie informacje drogą smsową. Wszystkich, którzy są zainteresowani otrzymywaniem parafialnych informacji za pomocą smsa prosimy o wypełnienie prostego formularza rejestracyjnego.

 

 1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:
 • Czwartek – wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

 

Adwent – znaczy przyjście

 

Przyjście kogoś najważniejszego

Rozpoczynamy okres Adwentu, a tym samym nowy Rok liturgiczny. Adwent (łac. adventus, gr. epifania, parusia) oznacza przyjście. Sam termin został przejęty ze świata pogańskiego. W starożytnym Rzymie tym mianem określano nadejście kogoś bardzo znaczącego, a więc wprowadzenie do świątyni posągu bóstwa albo wkroczenie ubóstwianego cezara do jakiegoś miasta. Wydarzenie to odbywało się w klimacie radości, entuzjazmu, przy udziale wiwatujących tłumów.

Chrześcijanie posłużyli się tym rzymskim terminem adventus, chcąc wyrazić nim prawdę, że oto przychodzi do ludzi Ktoś najbardziej znaczący, prawdziwy Król i Władca – Bóg żywy, Jezus Chrystus. Najpierw więc terminem tym określano sam fakt narodzenia Pana Jezusa. I takie jest pierwotne chrześcijańskie znaczenie słowa adventus: przyjście na świat Syna Bożego. Potem określano nim również uroczystości wspominające ów fakt, a więc doroczne święta Bożego Narodzenia. Wreszcie, od VII wieku, mianem adventus nazwano czas przygotowania do świąt i to znaczenie zdominowało pozostałe.

W naszych czasach jest to czas oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Bogiem żywym i prawdziwym, który przychodzi do człowieka w swoim Synu, Jezusie Chrystusie.

Dwie czy trzy formy przychodzenia Pana?

Liturgiczny czas Adwentu kładzie mocny akcent zarówno na pierwszym, jak i na drugim przyjściu Pana. Pierwsze – to przyjście historyczne, które miało miejsce w Betlejem; drugie – eschatologiczne, ostateczne, które nastąpi na końcu dziejów. I jedno i drugie przyjście Pana jest widzialne, ale pierwsze jest przyjściem w pokornym uniżeniu, w ubóstwie, w zwyczajności. Drugie będzie przyjściem w pełnej chwale, potędze i majestacie. Wówczas w pełni ujawni się Miłość, którą jest Bóg, a w jej blasku każdy zobaczy w sposób jasny i oczywisty, co Bóg uczynił dla człowieka i jaką na to otrzymał odpowiedź. Pięknie o tym mówi katecheza św. Cyryla Jerozolimskiego (IV w.), której fragment czytamy w Liturgii Godzin w Pierwszą Niedzielę Adwentu (zob. t. I, s. 136nn).

Coś dla nas

U Ojców Kościoła termin adventus oznaczał nie tylko przyjście historyczne czy eschatologiczne, ale także przyjście przez łaskę, ukryte pod zasłoną wiary. Obydwa przyjścia – historyczne i eschatologiczne – stanowią swoiste ramy, a pomiędzy nimi ma miejsce trzecia forma przychodzenia Pana. To przychodzenie w trzeciej formie trwa nieustannie, a dokonuje się poprzez Słowo Boże, sakramenty święte (zwłaszcza Eucharystię), modlitwę. Dokonuje się również we wspólnocie Kościoła, w drugim człowieku, w codziennych wydarzeniach. Tak więc Ten, który przyszedł historycznie (w ubóstwie i w pogardzie ze strony ludzi) i który przyjdzie na końcu czasów (w potędze i chwale), również teraz do nas przychodzi. On bowiem nieustannie „trwa w swoim Kościele i kroczy drogą ogromnego miłosierdzia, którą rozpoczął za swojego doczesnego życia (…), aby dusze ludzi zbliżyły się do Jego misteriów i nimi niejako żyły” (Pius XII, „Mediator Dei”).

Realizm przyjścia w naszej parafii

Przychodzący Syn Boży przechodzi przez ziemię i ludzkie dzieje. Wciąż szuka miejsca, gdzie byłby przyjęty, tak jak szukał miejsca w Betlejem, przed narodzeniem. Wciąż stoi u drzwi ludzkiego serca i puka, żeby Mu otworzyć (por. Ap 3,20). Jeżeli wierzysz, to przyjmiesz Go i spotkasz się z Nim. Jeżeli zaś nie, możesz się z Nim rozminąć (por. Pnp 5,6nn). Dlatego potrzebne jest odnowienie czuwania i przygotowanie. Nie chodzi o słowa, ale czyny. Zadaj sobie pytanie: dlaczego wspólnoty neokatechumenalne będą się modlić Liturgią Godzin o godz. 5.30? Możesz dołączyć do tej modlitwy. Dlaczego roraty o 6.30? Jest miejsce także dla Ciebie. Dlaczego modlitwa Słowem Bożym lectio divina? Szansa zobaczyć, co to jest? Świece wigilijne, opłatki, zbiórki żywności, pieniędzy dla ubogich. Biznes przedświąteczny czy Przychodzący w drugim człowieku? Chcesz zobaczyć Przychodzącego w Kościele – wspólnocie, proszę bardzo: ministranci, lektorzy, schola, chóry, Kręgi Domowego Kościoła, Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej, Wspólnoty neokatechumenalne, Róże Różańcowe, „Margaretka”, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Katecheza dla dorosłych i inne.

Czuwajcie, uważajcie – to znaczy, miejcie oczy otwarte.

Opracował: Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz