OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29 października 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX   NIEDZIELA   ZWYKŁA – 29 października 2017 r.

 

 

1.W środę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte będą odprawione według porządku niedzielnego.

 

2.W czwartek 2 listopada Dzień Zaduszny – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.

 

  1. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny, który ofiarujemy wyłącznie za zmarłych, spełniając następujące warunki: 1 i 2 listopada nawiedzić kościół lub kaplicę, w pozostałe dni cmentarz, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą. W czasie nawiedzania świątyni należy odmówić modlitwę Ojcze nasz, Wierzę i dowolną modlitwę według intencji Ojca świętego. Przy nawiedzeniu cmentarza, przynajmniej w myśli pomodlić się za zmarłych.

 

  1. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone kartki wypominkowe na listopad i kolejny rok. Wypełnione czytelnie imionami naszych bliskich zmarłych kartki można składać w zakrystii bądź w kancelarii parafialnej. Za zmarłych będziemy modlić się
    w następujący sposób:

wypominki listopadowe: codziennie o godz. 17.30 nabożeństwa za zmarłych

wypominki roczne: w każdą niedzielę o godz. 10.10 modlitwa za zmarłych oraz 20 dnia każdego miesiąca Msza św. o godz. 18.00.

 

  1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek po Mszy Św. o godz. 18.00 wspólnota „Margaretka” zaprasza na modlitwę w intencji kapłanów. W piątek od godz. 16.30 okazja do spowiedzi. O godz. 17.30 modlitwa wypominkowa przed Najświętszym Sakramentem połączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego. W sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. o godz. 7.00. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.30.

 

  1. Wspomnienia liturgiczne tygodnia:

 

  • sobota – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

 

Czas zadumy nad sobą

Przeżywana jesień w przyrodzie, a nade wszystko listopadowe uroczystości liturgiczne: Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny, wypominkowa modlitwa za zmarłych, w sposób naturalny skłaniają do refleksji nad rzeczami ostatecznymi człowieka. „Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd”. Przywoływanie tych Bożych słów, nie ma na celu wywoływania strachu, ale uświadamiać każdemu z nas, pochłoniętemu nadmiarem zajęć i aktywności, o celu i sensie życia, o jego przemijalności i naszej odpowiedzialności za jego mądre przeżycie. Doskonałą okazją do przemyśleń tego typu stwarza także pierwsza część adwentu, która przedłuża listopadową zadumę i refleksję.

„Moja” parafia

Dla chrześcijanina doskonałą przestrzenią przeżywania egzystencjalnych pytań jest wspólnota parafialna, w której w rytmie kalendarza liturgicznego wydarzenia przypominają podstawowe prawdy życiowe, stawiają pytania, pomagają w odnajdywaniu odpowiedzi. Dwa tygodnie temu braliśmy udział w ogólnopolskim liczeniu wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej tzw. dominicantes. W naszej parafii jest ich 1254 osoby na około 6000 Parafian. „I co z tym robić?” zapytał mnie jeden z naszych duszpasterzy. Po pewnej refleksji przypomniały mi się słowa, które przed wiekami w kościele świętego Damiana usłyszał Biedaczyna z Asyżu: „Franciszku odbuduj mój kościół”. Poczułem się zażenowany i zawstydzony takim odniesieniem. Skąd mi przyszło do głowy takie porównanie? Uspokoiłem się, gdy przypomniałem sobie, że kilka miesięcy temu, otrzymałem w prezencie od pewnej osoby z parafii, książkę Michaela White i Toma Corcoran „Odbudowana” czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie. Książka ta polecana jest nie tylko proboszczom, duszpasterzom, ale wszystkim wiernym zatroskanym o swoją parafię. Autorzy przytaczają w niej słowa św. Jana Pawła II zauważającego, „że nowa ewangelizacja wymaga od kapłanów wypracowania nowego stylu duszpasterskiego, w głębokiej jedności z papieżem, biskupami oraz w owocnej współpracy z wiernymi świeckimi, szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie kościelnej”. Następnie postulują potrzebę przemiany w parafii nade wszystko kultury,  aby „potrzebujących konsumentów” przemienić w „ofiarnych uczestników”. Ich zdaniem „kultura konsumencka uderza w trwałość wspólnot kościelnych przez przyzwalanie u wiernych na postawę powierzchownego angażowania i nieustannych żądań. Chrześcijanin – konsument to ktoś, kto wyzyskuje łaskę Bożą do przebaczenia i posługi Kościoła na specjalne okazje, ale nie ofiaruje swojego życia z jego najskrytszymi myślami, uczuciami i intencjami Królestwu niebieskiemu. Tacy chrześcijanie nie są wewnętrznie przemienieni i oddani. (Dallas Willard). To właśnie marginalizuje sprawy wiary w życiu parafian”. Autorzy książki pokornie przyznają : „Nie pojmowaliśmy tego, że dla parafian Kościół był ostatnią rzeczą dodawaną na liście <do zrobienia> i pierwszą z niej usuwaną. Kościół rywalizował o wolny czas i dolary wiernych i był coraz bardziej w tyle za konkurencją”.

Rada Parafialna ważnym źródłem nadziei

Wybrana we wrześniowych wyborach Rada Parafialna spotkała się już dwukrotnie, określając ogólne i szczegółowe cele swojej działalności, sposób pracy. Dokonała także wyboru osób odpowiedzialnych za koordynowanie prac i odpowiedzialnych za wyodrębnione sekcje tematyczne. Przewodniczącą RP jest Katarzyna Kasinowicz, a jej zastępcami: Ewa Pohorecka i Andrzej Grudzień. Pracami sekcji Liturgiczno – wspólnotowej kieruje Rektor WSD Ks. Jacek Pawłowski, wspomagany przez Aleksandrę Baster, Andrzeja Grudnia, Iwonę Machowicz, Helenę Mosiałek i Krzysztofa Piątka.  Przedmiotem ich szczególnej troski jest codzienna i niedzielna liturgia, cykliczne wydarzenia liturgiczne, życie sakramentalne oraz grupy i wspólnoty parafialne. Sekcja charytatywna, której przewodzi Anna Kozioł, wspierana przez Ewę Dyląg, Siostrę Gabrielę, Władysława Siudaka i Annę Zych troszczy się o potrzebujących parafian organizując stosowną pomoc. Za informację i wizerunek wspólnoty parafialnej, organizację wydarzeń parafialnych odpowiada sekcja Wizerunkowo – piarowa kierowana przez Ewę Pohorecką. W sekcji tej pracują: Katarzyna Kasinowicz, Kazimierz Matura, Jakub Myszka i Tadeusz Zawora. Odpowiedzialność za materialne dobra wspólnoty parafialnej, ich pozyskiwanie i gospodarowanie nimi spoczywa na sekcji Finansowo – gospodarczej, kierowanej przez Monikę Juśkiewicz. Wspierają ją: Józef Bujak, Marcin Chełkowski, Kazimiera Girek i Janusz Rolski.

 

Każda z powyższych sekcji ma wiele miejsc oczekujących na Ciebie! Nasze ofiarne zaangażowanie, będzie nas zbliżało do siebie, a życie parafialne czyniło sensownym, a przede wszystkim chwalącym Boga, gdyż jak pisze św. Ireneusz „chwałą Boga jest człowiek żyjący”.

 

Ks. Zbigniew Pałys MS

proboszcz