Wyniki wyborów do Duszpasterskiej Rady Parafialnej

wpis w: Aktualności | 0

DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA

Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie

 

Z urzędu

Ks. Zbigniew Pałys MS – proboszcz

Ks. Jacek Pawłowski – Rektor WSD – rektor kaplicy na terenie parafii

  1. Gabriela Szynol – kanosjanka – reprezentująca klasztory życia konsekrowanego w parafii

 

Z wyboru (kolejność według ilości głosów)

Andrzej Grudzień

Andrzej Grudzień

Kazimiera Girek

Kazimiera Girek

Katarzyna Kasinowicz

Katarzyna Kasinowicz

Ewa Pohorecka

Ewa Pohorecka

Anna Zych

Anna Zych

Aleksandra Baster

Aleksandra Baster

Władysław Siudak

Władysław Siudak

Marcin Chełkowski

Marcin Chełkowski

Ewa Dyląg

Ewa Dyląg

Anna Kozioł

Anna Kozioł

Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek

Tadeusz Zawora

Tadeusz Zawora

 

Z nominacji Ks. Proboszcza

Józef Bujak

Józef Bujak

Monika Juśkiewicz

Monika Juśkiewicz

Iwona Machowicz

Iwona Machowicz

Kazimierz Matura

Kazimierz Matura

Helena Mosiałek

Helena Mosiałek

Jakub Myszka

Janusz Rolski

Janusz Rolski

 

  • Protokół Komisji Wyborczej znajduje się u Ks. Proboszcza